Preporuke za novu kulturnu politiku, početak nove borbe u Srbiji

IZVOR

“Helsinški odbor za ljudska u Srbiji (HOPS) predstavio je na dvodnevnoj konferenciji u Beogradu Preporuke za novu kulturnu politiku, zasnovane na trogodišnjem procesu analize strateških i zakonskih dokumenata i mapiranja stanja u kulturi u Srbiji, a kako je najavio, te smernice će biti dalje usavršavane – kao početak borbe stručne i šire javnosti za otvorenu i slobodnu kulturnu scenu.”

Close Menu