PREDAVANJE: KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE, S POSEBNIM NAGLASKOM NA SEKSUALNO NASILJE NAD DJECOM – prof. Slobodan Savić iz Srbije, član Etičkog povjerenstva Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja

EUROPSKA ŽENSKA MREŽA PROTIV SEKSUALNOG NASILJA predstavlja vam prof. Slobodana Savića iz Srbije, našeg člana Etičkog povjerenstva PREDAVANJE: KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE, S POSEBNIM NAGLASKOM NA SEKSUALNO NASILJE NAD DJECOM…

Continue Reading
Close Menu