Evropska ženska mreža protiv seksualnog nasilja

Postignuća Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja (izabrana postignuća, kronološkim redom): 

2021. - Unapređenje organizacijskog razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima Europske ženske mreže protiv seksualno nassilja EU TACSO program strateškog mentorstva.

2021. - Društveni položaj, iskustva i snage braniteljki ženskih ljudskih prava aktivnih u oblasti seksualnog nasilja

2021. - Otvaranje službene web stranice Regionalne novinarske mreže protiv seksualnog nasilja koja djeluje u sklopu Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja 

2020. - Međunarodna konferencija u organizaciji Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Ljubljana. Naslov: Dvodnevni međunarodni skup za stručno usavršavanje u području seksualnog nasilja s fokusom na seksualno nasilje nad djecom i silovanje; Ženske braniteljice ljudskih prava  ujedinjene u regionalnoj, europskoj i transatlantskoj suradnji.

2020. - Razvijanje politika i procedura Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja od strane njezinih redovnih članica i članova

2020. -  Doprinos Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja Tematskom izvješću UN SR o seksualnom nasilju

2019. - Pokrenuta izložba “Oporavak je moguć” koja prikazuje traumu seksualnog nasilja kod djece koja su preživjela seksualno nasilje i društveni položaje braniteljica ljudskih prava aktivnih na području seksualnog nasilja.

2019 – Održana Međunarodna konferencija protiv seksualnog nasilja u Beogradu, Srbija. Konferencija je bila vrlo visoko ocijenjena od preko 60 sudionica i sudionika iz 15 zemalja.

2017.-2019. -  Implementiran projekt “Childminders United Regionally against Sexual Assault” čija nositeljica je bila Incest Trauma Centar – Srbija, a projekt je financiran od strane Europske komisije u Srbiji. Između brojnih projektnih aktivnosti, Incest Trauma Centar – Beograd, organizirala je i provela Trening za trenerice (5 modula) na koje su sudjelovale redovne članice Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja.

2017. - Tijekom samog osnutka, u ožujku 2017. godine, naša Mreža je dobila naziv Regionalna ženska mreža protiv seksualnog nasilja (s ciljem povezivanja organizacija koje se bave temom seksualnog nasilja na Balkanu), ali je tijekom vremena integrirala zapadnoeuropske organizacije, kojih je bilo ukupno 13 iz 10 zemalja te je prerasla regionalni karakter. U rujnu 2019. službeno je registrirana u Zagrebu kao samostalna pravna osoba te je službeno promijenila naziv u Europska ženska mreža protiv seksualnog nasilja.

 

 

 

Close Menu