Ugrožen međunarodni status zaštitnika građana/ki zbog odstupanja od međunarodnih principa funkcionisanja nezavisnih institucija za ljudska prava

“U zajedničkom saopštenju Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Crta ukazuju da je odlukom Potkomiteta za akreditaciju Globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Zaštitniku građana kao nacionalnoj instituciji za ljudska prava u Republici Srbiji, po prvi put odložena potvrda najvišeg „A” statusa u pogledu pridržavanja Pariskih principa (međunarodno usvojeniha merila prema kojima se akredituju nacionalne institucije za ljudska prava).

Ova odluka ukazuje da Zaštitnik građana ne ispunjava u potpunosti međunarodne standarde za institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Odluka takođe ukazuje i da međunarodna zajednica prepoznaje trend urušavanja rada Zaštitnika građana, koji preti da ovu važnu instituciju pretvori u formalnost bez suštinske uloge u zaštiti prava građana. Neophodno je da odluka bude shvaćena kao alarm i poziv ovoj instituciji da hitno odgovori na probleme u radu i unapredi loše ocenjene oblasti, kako bi zadržala najvišu međunarodnu ocenu. Zaštitniku građana je „A“ status prvi put dodeljen 2010. godine, a potvrđen 2015. godine, dok je Potkomitet ovu odluku doneo u decembru 2020. na osnovu analize rada institucije u periodu od 2015. do 2019. godine.”

Detaljnije na linu: http://www.bgcentar.org.rs/ugrozen-medunarodni-status-zastitnika-gradana-zbog-odstupanja-od-medunarodnih-principa-funkcionisanja-nezavisnih-institucija-za-ljudska-prava/

Close Menu