19 dana aktivizma – prevencija nasilja nad djecom i mladima

Više informacija o 19 dana aktivizma s ciljem prevencije nasilja nad djecom i mladima možete pronaći na poveznici: http://reactagainstsexualviolence.org/?p=1146

Close Menu