Održan trening za novinare i novinarke “Seksualno nasilje nad djecom”

U organizaciji Incest trauma centra iz Beograda, a u sklopu djelovanja Prve ženske regionalne mreže protiv seksualnog nasilja, održan je dvodnevni trening „Seksualno nasilje nad djecom“. Trening su vodile eminentne stručnjakinje iz tog područja: Dušica Popadić, psihologinja  i terapeutkinja i Ljiljana Bogavec, liječnica i terapeutkinja.

Trening je održan od 04. do 06. svibnja 2018. godine, a na njemu su, uz predstavnice Regionalne mreže, sudjelovale novinarke/i iz 4 zemlje regije (Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija).

Na treningu su obrađene osnovne teme vezane uz područje suzbijanja seksualnog nasilja nad djecom, a s ciljem edukacije novinarki/a u smjeru etičnog i efikasnog izvještavanja o navedenoj temi.

Close Menu