Članice SOS telefona Nikšić na teningu komunikacijskih vještina

Februar 2018 – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je organizovao dvodnevni trening pod nazivom „Javno zastupanje i poslovno prezentovanje – radionica prezentacijskih vještina“. Radionicu je pohađalo 8 članica SOS telefona Nikšić, koje su tokom dvodnevnog treninga imale priliku da usavrše vještine verbalne i neverbalne komunikacije.

Dvodnevni trening je vodila Mirela Španjol Marković, iz renomirane agencije „CICERON“ iz Hrvatske, a koja je specijalizovana za treninge iz područja retorike, komunikacijskih i prodajnih vještina i leadershipa.

Članice SOS telefona Nikšić su tokom dvodnevne interaktivne i individualne edukacije imale priliku da uvježbaju i usavrše prezentacijske vještine kako bi sebe, svoju organizaciju, rad i ideje sigurnije, uspješnije, efektnije i uvjerljivije prezentovale i zastupale u javnosti. 

Close Menu