19.6. – Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima

U skladu s Rezolucijom Opće skupštine iz 2015. (A/RES/69/293), svake godine se obilježava 19.6. – Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima! Na ovaj dan jednoglsno je usvojena prva rezolucija Vijeća sigurnosti kojom se priznaje seksualno nasilje kao taktika rata i prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti (S/RES/1820 iz 2008.).

Close Menu