Incest Trauma Centar – Beograd i Europska ženska mreža protiv seksualnog nasilja Vam predstavljaju IZVJEŠTAJ ISTRAŽIVANJA: DRUŠTVENI POLOŽAJ, ISKUSTVA I SNAGE BRANITELJKI ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA AKTIVNIH U OBLASTI SEKSUALNOG NASILJA

Incest Trauma Centar – Beograd i Europska ženska mreža protiv seksualnog nasilja Vam predstavljaju IZVJEŠTAJ ISTRAŽIVANJA: DRUŠTVENI POLOŽAJ, ISKUSTVA I SNAGE BRANITELJKI ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA AKTIVNIH U OBLASTI SEKSUALNOG NASILJA.

Izvještaj je dostupan na POVEZNICI.

Close Menu