COVID-19: Izvješća pokaziju kako silovanje i seksualno nasilje nad djecom bilježe naglo rastu tijekom pandemije

Više informacija o naglom porastu silovanja i seksualno nasilje nad djecom tijekom pandemije možete pronaći na poveznici: http://reactagainstsexualviolence.org/?p=1154

Close Menu