REGIONALNA NOVINARSKA MREŽA PROTIV SEKSUALNOG NASILJA

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Kontaktirajte nas:

Maja Mamula, Ženska soba, Zagreb, Hrvatska, email: zenska.soba@zenskasoba.hr

Maja Plaz, Društvo SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Ljubljana, Slovenija, email: maja.plaz@drustvo-sos.si

Dušica Popadić, Incest Trauma Centar – Beograd, email: itcentar@eunet.rs

Mediji su glavni edukatori za opštu javnost. Nose odgovornost da nauče građanke i građane da prepoznaju seksualno nasilje, reaguju da ga spreče, reaguju da ga zaustave i da znaju kome i kako da prijave.

Šta je najvažnije da javnost nauči iz medijskog izveštavanja o temi seksualnog nasilja?

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Mediji nose veliki deo odgovornosti za pravilno informisanje i psiho-edukaciju dece i odraslih građanki i građana, psiho-edukaciju osoba koje su preživele seksualno nasilje i osoba koje su im od podrške.

Znanjem i ličnim stavom postajemo saveznice i saveznici osobi koja je preživela seksualno nasilje.

Kad se događa seksualni zločin, ne sme biti posmatrača. I posmatrači su odgovorni za seksualno nasilje.

Close Menu