REGIONALNA NOVINARSKA MREŽA PROTIV SEKSUALNOG NASILJA

U Francuskoj nezavisni izveštaj o incestu upozorio na trajne traume

IZVOR

Nezavisna komisija upozorila je u izveštaju na trajne traume kao posledice incesta i seksualnog nasilja nad decom u Francuskoj, dok je vlada najavila niz mera.

“Nezavisna komisija za incest i seksualno nasilje nad decom sagledala je ponekad nevidljive posledice incesta na osnovu 16.414 svedočenja ljudi. Komisija je pre godinu dana pozvala na svedočenje žrtve incesta.

„Ono što je očigledno kada se čitaju primljeni mejlovi jeste izraz patnje, ekstremne i trajne patnje. Ne misli se na nešto bolno što se davno dogodilo, već na to da se i dalje o tome misli i da se to i sada proživljava“, izjavio je Frans presu sudija i kopredsednik komisije Eduar Diran.

Gotovo sve žrtve su pomenule posledice na njihov intimni život i seksualnost u odraslom dobu, kao i na njihovu ulogu roditelja kad su dobili decu.

Francuska vlada je posle izveštaja objavljenog u sredu, saopštila sa svoje strane mere za borbu protiv seksualnog nasilja nad maloletnicima.

Medđu tim merama je oduzimanje prava na roditeljstvo od incestuoznog roditelja, pokretanje nacionalne kampanje o tom pitanju, kao i profesionalna podrška žrtvama.

Seksualno nasilje svake godine u Francuskoj pogodi oko 160.000 maloletnika.

Vlasti žele da pojačaju obuku zdravstvenih radnika i finansiraće kampanju prevencije početkom 2023. godine.

Vlada želi da „pojača obuku zdravstvenih radnika“ i da finansira „veliku nacionalnu kampanju“ prevencije početkom 2023. godine. Biće postavljene pedijatrijske i psihološke prijemne jedinice širom Francuske.

„Srž problema ostaje preterano opušten stav o tom pitanju i niska stopa otkrivanja seksualnog nasilja“, rekao je Diran i dodao da je svaka deseta osoba u Francuskoj bila žrtva seksualnog zlostavljanja u detinjstvu.”

Close Menu