REGIONALNA NOVINARSKA MREŽA PROTIV SEKSUALNOG NASILJA

Šta je Verterov efekat i zašto je važno da ga sada budemo svi svesni

Novinarka An Mari Ćurčić uputila je apel kolegama novinarima da u ovim teškim trenucima za celu zemlju o masovnim ubistvima na Vračaru i u Mladenovcu izveštavaju na profesionalan način.

“Masovno ubistvo je složen i destruktivan čin koji se dešava kao rezultat mnogih faktora. Jedan faktor koji je relevantan za širenje masovnih pucnjava i drugih „zaraznih“ ponašanja je generalizovana imitacija. U slučajevima masovnih ubistava/pucnjava, čini se da su mediji u velikoj meri odgovorni za obezbeđivanje modela za imitaciju. Iako postoje različite strategije koje bi mogle da funkcionišu u tandemu kako bi se promenila verovatnoća masovnog ubistva/ pucnjave, promena načina na koji mediji izveštavaju o tome je važan korak u sprečavanju i smanjenju imitacije ovih dela. Štaviše, verovatno je da se imitacija podstaknuta medijima proteže dalje od masovnih pucnjava. Medijski efekat se pokazao kod samoubistva (Verterov efekat), podrazumeva se u masovnim ubistvima/pucnjavama i može igrati ulogu u drugim ekstremnim događajima kao što su domaći terorizam i rasno motivisani zločini“, navela je ona definiciju Američke medicinske asocijacije.

Close Menu